dnes je utorok, 04. október 2022
meno:
heslo:

Vyučujúci

PaedDr. Čurajová Martina
 • Biológia
 • Chémia
 • Prírodovedné praktikum
foto uživateľa
Mgr. Gažová Katarína
 • Dejepis
 • Slovenský jazyk a literatúra
foto uživateľa
PaedDr. Jančigová Gabriela
 • Biológia
 • Slovenský jazyk a literatúra
foto uživateľa
Mgr. Jančok Dušan
 • Fyzika
 • Matematika
foto uživateľa
Mgr. Javoríková Renáta
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
foto uživateľa
Mgr. Jedinák Daniel
 • Anglický jazyk
 • Informatika
foto uživateľa
PaedDr. Johánková Eva
 • Biológia
 • Chémia
 • Seminár z chémie
foto uživateľa
PaedDr. Kormanová Miroslava
 • Biológia
 • Geografia
 • Prírodovedné praktikum
 • Tvorba projektov
 • Seminár z geografie
foto uživateľa
Mgr. Mácová Jana
 • Psychosociálny tréning
foto uživateľa
Mgr. Macúšová Mária
 • Dejepis
 • Náboženská výchova
 • Telesná a športová výchova
 • Umenie a kultúra
foto uživateľa
Mgr. Masaryková Slávka
 • Geografia
 • Matematika
foto uživateľa
Mgr. Orieščiková Katarína
 • Nemecký jazyk
 • Občianska náuka
 • Výchova k ľudským právam
 • Spoločenskovedný seminár
foto uživateľa
Mgr. Pieronová Jana
 • Filozofia a fyzika
 • Fyzika
 • Matematika
 • Prírodovedné praktikum
foto uživateľa
Mgr. Sláviková Alexandra
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
foto uživateľa
Mgr. Slivka Milan
 • Dejepis
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Seminár z dejepisu
foto uživateľa
Mgr. Studený Vladimír
 • Informatika
 • Matematika
 • Telesná a športová výchova
foto uživateľa
Mgr. Švaňa Ivan
 • Informatika
foto uživateľa
Ing. Tichá Jana
 • Anglický jazyk
 • Telesná a športová výchova
foto uživateľa
Mgr. Vlček Tomáš
 • Fyzika
 • Matematika
 • Telesná a športová výchova
foto uživateľa
Mgr. Žideková Marianna
 • Etická výchova
 • Občianska náuka
 • Spoločenskovedný seminár
foto uživateľa