dnes je streda, 19. február 2020
meno:
heslo:

Dokumenty

  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti v šk. roku 2013/14 618 krát stiahnuť
  Smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 400 krát stiahnuť
  Školský poriadok pre šk. rok 2014/15 774 krát stiahnuť
  Rozvrh PIATOK 920 krát stiahnuť
  Rozvrh ŠTVRTOK 664 krát stiahnuť
  Rozvrh STREDA 660 krát stiahnuť
  Rozvrh UTOROK 638 krát stiahnuť
  Rozvrh PONDELOK 673 krát stiahnuť