dnes je utorok, 20. október 2020
meno:
heslo:

Kampaň Bez nenávisti

dátum: 04.06.2015 - 21:38:15, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 708 krát

      Meniť myslenia ľudí a robiť svet okolo krajším. Rada mládeže Žilinského kraja vyhlásila na mesiac máj 2015 súťaž pre žiacke školské rady stredných škôl Žilinského kraja v realizácií aktivít, ktoré budú súčasťou kampane BEZ NENÁVISTI na internete aj v každodennom živote so zameraním na všetky vekové kategórie.
      Aby sme ukázali, že nie sme nečinní a že i my dokážeme zjednotiť naše sily, spojiť sa, zaktivizovať a nadchnúť sa pre dobrú myšlienku, s cieľom poukázať na problém vzájomného rešpektovania sa a tolerantného správania, zrealizovali sme na našej škole dňa 22.5.2015 zaujímavý športovo-zábavný deň pre žiakov 1.ročníkov. Na túto úlohu sa podujala ŽŠR v spolupráci so žiakmi 3. A triedy, označení bielymi tričkami s nápisom BEZNENAVISTI. Cieľom podujatia bolo naučiť sa rešpektovať pravidlá spoločnej hry, rozdielnosti jednotlivých skupín podľa odlišných schopností i miery nadania, siahnuť si na dno svojich fyzických síl, vyhýbať sa nenávistnému správaniu a nevhodných komentárov a zábavnou formou utužovať priateľské vzťahy a najmä kolektívneho ducha v školskom prostredí.
      Kampaň bez nenávisti otvorila slávnostným príhovorom Dominika Čučová, predsedkyňa ŽŠR. Kampaň prebiehala súťažnou formou. Žiaci súťažili v zmiešaných tímoch na troch stanovištiach. Tímy boli rôznorodé, spájali žiakov 1.A, 1.B a 1.C triedy (označení i rôznofarebnými tričkami, biele, čierne a červené, čím poukázali symbolicky, že svet nie je len čierno - biely, ale nájdeme v ňom i veľa farebného, len musíme chcieť vnímať tieto farby). Na 1. stanovišti žiaci súťažili v ping-pongovom turnaji formou hry kolotoč. Ďalšou súťažou na tomto stanovišti bola Bernolákova štafeta.
      Stanovište číslo 2 ponúkalo možnosti zmerať si svoju kondičku, vytrvalosť, pre niektorých i možnosť siahnuť si na dno svojich síl. Zmerali si sily vo veslovaní na veslárskych trenažéroch, v ľahu a sede za 1 minútu a výdrži v zhybe na hrazde na čas. V týchto úlohách ukázali svoju zdatnosť a mimoriadnu schopnosť bojovať za svoj tím.
      Tretie stanovište ponúklo súťažiacim možnosť ukázať svoje rozumové, improvizačné schopnosti, herecký talent, všeobecný prehľad , ale aj dostatok humoru a optimizmu v zábavno-spoločenských hrách ako Aktivity, Hádaj kto? či Príslovia a porekadlá.
      V závere naši členovia zosumarizovali výsledky a predsedkyňa ŽŠR vyhlásila víťazov, ktorí za svoju bojovnosť a odvahu získali medailu i sladké pokušenie.
      Kategóriu NAJšportovec vyhral Filip Hlava 1.C, NAJšportovkyňou sa stala Terezka Janíková 1.A, NAJmúdrejším hráčom sa stal predseda 1.C triedy, ktorý svoj tím doviedol k víťazstvu i v kategórii NAJšportovejšia trieda, Lukáš Švaňa, NAJmúdrejšou hráčkou sa stala Alica Detková 1.A. V kategórii NAJaktívnejšia trieda si medailu vybojovala 1.A trieda. Víťazom blahoželáme a pevne veríme, že v tradícii tohto podujatia budeme pokračovať aj ďalší školský rok, že naše vzájomné kroky budú smerovať tou istou životnou cestou bez vnímania rozdielností a že každý z nás si touto aktivitou uvedomil, že hoc sme iní, všetci sme rovnakí.