dnes je pondelok, 26. október 2020
meno:
heslo:

Aktualizácia prijatých žiakov po zápise

dátum: 21.05.2015 - 16:05:47, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 870 krát

Po uskutočnenom zápise došlo k posunu v zozname prijatých uchádzačov. Zoznam je pripojený nižšie.

Zápis uchádzačov sa uskutoční dňa:
22. mája 2015 od 10.00 do 15.00 hod.
25. mája 2015 od 10.00 do 15.00 hod.
27. mája 2015 od 10.00 do 15.00 hod.
v budove Gymnázia na Jesenského ulici 2243.
Zápisu prijatých uchádzačov sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca v kancelárii školy. Na zápis je nevyhnutné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá príslušná ZŠ.
V prípade, že žiak sa nemôže zúčastniť na zápise, príde so zápisným lístkom jeho zákonný zástupca a oznámi všetky potrebné informácie.

Uchádzač nahlási:
1. jazyky, ktoré chce študovať ( Aj, Nj) a ich úroveň (pokročilý, začiatočník)
2. voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova
3. prípadne oslobodenie z TV a stupeň.

Ak sa uchádzač na strednú školu nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné. Riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Prílohy