dnes je pondelok, 26. október 2020
meno:
heslo:

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v šk. roku 2015/16

dátum: 15.05.2015 - 09:02:19, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 1571 krát

Zoznam uchádzačov o štúdium na gymnázium
podľa splnených kritérií

Prosím čítajte pozorne všetky informácie, ktoré sú uvedené na stránke!

Súčasná legislatíva umožňuje uchádzačom o štúdium na strednej škole podať prihlášky na viaceré školy. Uchádzač musí svoj záujem potvrdiť zápisom na štúdium. Z toho dôvodu je možné, že niektorí uchádzači, ktorí boli prijatí, svoj záujem zápisom nepotvrdia. Poradie uchádzačov sa môže posúvať. O zmenách budete včas informovaní. Informácie o posune v poradí môžete získať na našej webstránke. Po 21. 5. 2015 budeme posielať ďalšie rozhodnutia o prijatí podľa aktuálneho počtu zapísaných uchádzačov.

Poradie uchádzačov v zozname bolo zostavené podľa počtu získaných bodov v celom prijímacom konaní na základe kritérií, ktoré naša škola zverejnila.
Tento zoznam sa týka uchádzačov, ktorí nesplnili kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok. V zozname nie sú uvedení žiaci, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok.
V ZOZNAME SÚ ŽIACI ZVEREJNENÍ POD KÓDOM, KTORÝ BOL KAŽDÉMU ŽIAKOVI PRIDELENÝ.

Podmienku k zápisu splnili tí žiaci v zozname, ktorí majú kód rozhodnutia PP. Týmto žiakom bolo odoslané rozhodnutie o prijatí poštou dňa 15.5.2015.


Zápis týchto uchádzačov sa uskutoční v dňoch:
20. mája 2015 od 10.00 do 16.00 hod.
21. mája 2015 od 10.00 do 15.00 hod.

Zápisu prijatých uchádzačov sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca v kancelárii školy. Na zápis je nevyhnutné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá príslušná ZŠ.
V prípade, že žiak sa nemôže zúčastniť na zápise, príde so zápisným lístkom jeho zákonný zástupca a oznámi všetky potrebné informácie.

Uchádzač nahlási:
1. jazyky, ktoré chce študovať ( Aj, Nj) a ich úroveň (pokročilý, začiatočník)
2. voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova
3. prípadne oslobodenie z TV a stupeň.


Ak sa uchádzač na strednú školu nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné. Riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Prílohy