dnes je pondelok, 26. október 2020
meno:
heslo:

Školské kolo SOČ 2015

dátum: 25.02.2015 - 12:55:07, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 836 krát

Súťažná prehliadka SOČ sa na našej škole uskutočnila 24. februára 2015.

Odborná komisia v zložení: PaedDr. E. Johánková, PaedDr. M. Kormanová, na základe posúdenia kvality práce a obhajoby hodnotila súťažné práce nasledovne:
Súťažiaci:
01-Problematika voľného času:

1.miesto: Filip Fábik...I.C
Téma: Mravce. Konzultant: PaedDr. Miroslava Kormanová
02- Matematika, fyzika
1.miesto: Zlatica Kalužná...III.C
Téma: Organizmy v stratosfére. Konzultant: Mgr. Jana Pieronová, Miroslav Kubala
03-Chémia, potravinárstvo:
1.miesto : Simona Bolečková, Vladimír Antecký...III.C
Téma: Vplyv urbanizácie na kvalitu vody. Konzultant: PaedDr. Eva Johánková
04-Biologia:
1.miesto : Erika Hlavatá, Petra Kubalová...III.B
Téma: Invázne rastliny. Konzultant: PaedDr. Miroslava Kormanová
05-Životné prostredie, geografia, geológia
1.miesto: Ľ. Habaň...2.C
Téma: Odpady okolo nás. Konzultant: PaedDr. Miroslava Kormanová
3.miesto: D.Drexlerová...3.B
Téma: Letecká doprava. Konzultant: PaedDr. Miroslava Kormanová
07-Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
1.miesto : Marek Macuš, PetraVybíralová...3.C
Téma: Vplyv znečistenia vody na rast vodných rastlín. Konzultant: PaedDr. Eva Johánková
08-Hoteliérstvo, gastronómia, cestovný ruch
1.miesto : M. Doová...3.B
Téma: Hotelierstvo- pincess of the beach. Konzultant: PaedDr. Miroslava Kormanová

Okresná prehliadka sa uskutoční 5. marca 2015 v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Všetkým zúčastneným blahoželáme k pekným výsledkom. A žiakom umiestneným na 1.a 2. mieste prajeme veľa úspechov pri ďalšej reprezentácií našej školy.

PaedDr. Eva Johánková