dnes je utorok, 20. október 2020
meno:
heslo:

Školské kolo biologickej olympiády

dátum: 23.01.2015 - 22:42:00, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 875 krát

      Biologická olympiáda je určená žiakom so záujmom o biológiu, geológiu, enviromentalistiku a iné biologické vedy. Vyžaduje spájanie vedomostí z rôznych oblastí biológie, prípadne iných prírodných vied, rozvíja kreatívne myslenie.
     V stredu 14. 1. 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov prvého až štvrtého ročníka. Žiaci boli rozdelení v dvoch kategóriach. Kategória A je určená pre tretiakov a štvrtákov, kategória B pre prvákov a druhákov.
      Žiaci najskôr riešili teoretický test. Iba päť najlepších z oboch kategórii postúpilo do praktickej časti, kde žiaci pripravovali mikroskopické preparáty a počítali príklady z genetiky.

Výsledky:

Kategória A

1. Braňo Mikolaj (III.C)
2. Barbora Kopasová (IV.C)
3. Juraj Cáder (III.C)

Kategória B
1. Nikola Beláková (II.C)
2. Ľubomír Habaň (II. C)
3. Nikola Capková (II. B)
      Dvaja najlepší z každej kategórie sa zúčastnia krajského kola biologickej olympiády.
Traja žiaci sa zúčastnili projektovej časti biologickej olympiády s posterom, Marek Čelko (II.A) s témou Život v akváriu a Marek Macuš a Petra Vybíralová (III.C) Vplyv znečistenia vody na rast vodných rastlín. Do krajského kola postupuje Marek Čelko.

PaedDr. Martina Čurajová