dnes je pondelok, 26. október 2020
meno:
heslo:

Účasť na Festivale vedy a techniky 2014

dátum: 01.12.2014 - 13:30:32, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 757 krát

Jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je v roku 2014 aj celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác s názvom Festival vedy a techniky 2014. Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Dátum konania : 13.11.2014 - 15.11.2014

Pozvanie do celoslovenského finále dostali aj študenti našej školy:
S.Bolečková, V.Antecký
s projektom Vplyv urbanizácie na kvalitu vody. V praktickej časti práce zozbierali vzorky vody z jednotlivých vodných tokov v ich hornej a dolnej časti a vyhodnotili ich. Výsledky meraní porovnali s rozbormi z rokov 2010 a 2011, vyhodnotili do tabuliek a grafov. Vytvorili informačné plagáty jednotlivých obcí.

P.Vybíralová, M.Macuš s projektom Vplyv znečistenia vody na rast vodných rastlín. Do projektu si vybrali rôzne chemické látky, s ktorými sa stretneme aj v bežnom živote- napríklad benzín, prací prášok, savo, umele hnojivá, ktoré sa dostavajú do vôd. V projekte overili že chemické látky, ktoré sa nachádzajú v každej domácnosti, sú nebezpečné a narúšajú ekosystémy. A preto by sme sa mali vrátiť k alternatívnym metódam čistenia.

Za prijatie pozvania na celoslovenskú prehliadku bádateľských projektov naši študenti získali certifikát o účasti, ktorý je vstupenkou pre vedecké bádanie na zahraničných univerzitách počas vysokoškolského štúdia.
Za peknú reprezentáciu našej školy im patrí poďakovanie.

PaedDr. Evka Johánková