dnes je pondelok, 26. október 2020
meno:
heslo:

Rodičovské triedne schôdzky

dátum: 25.11.2014 - 09:19:22, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 617 krát

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia v stredu 26.11.2014 o 16:00hod.
Triedne schôdzky sa uskutočnia v kmeňových učebniach.
Program triednych schôdzok:

  1. Otvorenie
  2. Výchovnovzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok
  3. Dochádzka za 1. štvrťrok
  4. Rôzne

Ospravedlňujeme sa rodičom žiakov I.C triedy, triedne aktívum tejto triedy sa neuskutoční z dôvodu PN triednej učiteľky. Rodičovská schôdzka sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý im bude dostatočne vopred oznámený.
V prípade, že rodičia chcú konzultovať s inými vyučujúcimi svojho dieťaťa, tí sú plne k dispozícii počas stredy 26.11.2014 od 16:00 do 17:30.


Zoznam tried:
trieda triedny učiteľ učebňa podlažie
I.A Mgr. Tomáš Vlček č. 6 prvé
I.B Mgr. Daniel Jedinák č. 34 tretie
I.C Mgr. Katarína Orieščiková č. 35 tretie
II.A PaedDr. Martina Čurajová CHU prvé
II.B Mgr. Slávka Masaryková č. 9 prvé
II.C Mgr. Katarína Gažová č. 8 prvé
III.A Mgr. Milan Slivka č. 22 druhé
III.B Mgr. Marianna Žideková č. 26 druhé
III.C PaedDr. Gabriela Jančigová č. 7 prvé
IV.A Mgr. Mária Macušová č. 27 druhé
IV.B Ing. Janka Tichá č. 37 tretie
IV.C PaedDr. Miroslava Kormanová č. 36 tretie