dnes je pondelok, 26. október 2020
meno:
heslo:

Po stopách histórie a literatúry

dátum: 23.10.2014 - 21:40:12, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 778 krát

      Ani tento školský rok naši učitelia nezaháľali a zorganizovali literárno-dejepisnú exkurziu. V stredu 15. októbra 2014 sme sa so žiakmi druhého ročníka vybrali do Martina a navštívili sme Národný cintorín v Martine, Etnografické múzeum a Slovenskú národnú knižnicu.

      Prvá návšteva však viedla do Strečna, kde sme sa zastavili pri Pamätníku francúzskych partizánov aj ďalších účastníkov SNP. Na travertínový pamätník sme položili kyticu kvetov a zapálili sviečky na znak vďaky a úcty ich pamiatke.

      V ceste sme pokračovali na Národný cintorín v Martine. Bol založený koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Celonárodný význam získal v druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň zverená Matici slovenskej. Martin ako miesto Národného cintorína nebol vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry. Cintorín je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života (napr. F. Hečko, M. Haľamová, S. H. Vajanský, M. Hodža a mnohí iní). My sme si niekoľko z nich pripomenuli zapálením sviečky a pár slovami o ich živote a tvorbe.

      Naše kroky ďalej viedli do Slovenského národného múzea (Etnografického múzea). Etnografické múzeum v Martine obsahuje najväčšiu zbierku ľudovej kultúry na Slovensku. Dokumentuje spôsob života a kultúry ľudu na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Časť je prezentovaná v stálych expozíciách: Človek a pôda, Človek a materiál, Človek a odev. Naša sprievodkyňa nám síce zdĺhavou prezentáciou priblížila život našich predkov, ale určite sme si každý odniesli vo svojej pamäti niečo, čo nás zaujalo.

      Slovenská národná knižnica, to bola posledná oficiálna časť našej exkurzie. Napríklad, že je to moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska aj používateľom zo zahraničia. V jej depozite sa nachádza 4,7 milióna knižničných dokumentov, z toho viac ako 1,6 milióna tvoria literárne a hudobné rukopisy a fotografie zo zbierok Literárneho archívu SNK. Držali sme v rukách originál knihu od Ľudovíta Štúra či maličkú knižočku – Korán.

      Exkurziu sme zakončili krátkym rozchodom v OC Tulip. Verím, že si moji spolužiaci, rovnako ako ja, odniesli nové poznatky, ktoré im utkvejú v pamäti a prispejú k utvrdeniu poznatkov v oblasti histórie a literatúry.

Monika Šmehylová, II. B