dnes je utorok, 20. október 2020
meno:
heslo:

Návšteva mestskej knižnice

dátum: 19.10.2014 - 23:07:34, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 920 krát

      Dňa 8.10.2014 sme my žiaci I.C spolu s pani učiteľkou PaedDr. G. Jančigovou navštívili Mestskú knižnicu v Kysuckom Novom Meste. Naším cieľom bolo presvedčiť sa o tom, že knižnica okrem požičiavania kníh a prístupu na internet ponúka aj množstvo iných užitočných služieb, dozvedieť sa o nových vymoženostiach, ktoré sa práve vďaka modernizácii našej knižnice sprístupnili širokej verejnosti.

      S týmto nám pomohla riaditeľka mestskej knižnice, pani PhDr. Dušana Šinalová, ktorá nám ochotne všetko vysvetlila, napríklad aj to, že v knižnici sa dokumenty požičiavajú s čitateľským preukazom, že výpožičná doba väčšiny kníh je dva mesiace. Funguje aj tzv. absenčná výpožička, vďaka ktorej si môžeme v čitárni prečítať aj najnovšie noviny. Knižnica ponúka aj špeciálne služby. Prvou z nich je možnosť rezervácie knižných dokumentov pomocou “online katalógu”, ktorý je bezplatný a verejne dostupný. Ďalšou je medziknižničná (MVS) a medzinárodná (MMVS) výpožičná služba, pomocou ktorých môžeme získať dokumenty z celého sveta až k nám domov. Služba je sprostredkovaná práve knižnicou. Táto možnosť veľmi uľahčuje štúdium.

      Taktiež sme sa bližšie oboznámili s pojmami ako rešerš, bibliografia a katalogizačný záznam. Na vlastné oči sme videli aj ,,adresu knihy“, teda signatúru a rozdelenie dokumentov podľa medzinárodného desatinného triedenia.

      Naša škola už tretí rok aktívne spolupracuje s knižnicou v Kysuckom Novom Meste a každoročne sa zúčastňujeme besied so známymi spisovateľmi, v minulosti to boli také významné osobnosti ako Jozef Banáš a Ľubomír Feldek.

      V prípade ďalších otázok ohľadom knižnice, neváhajte a navštívte jej internetovú stránku www.kniznica.kysuckenovemesto.sk.

      Týmto sa chceme poďakovať našej pani učiteľke G. Jančigovej a zamestnancom knižnice v Kysuckom Novom Meste, že sme sa mohli zúčastniť na tejto návšteve a dozvedieť sa o nej viac.

I. Gabrišová, P. Vašinová, I.C