dnes je utorok, 20. október 2020
meno:
heslo:

Kampaň Biela pastelka

dátum: 08.10.2014 - 20:51:09, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 672 krát

      Zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt v živote človeka, najmä vtedy, ak sa zamyslíme na jeho súvis s kvalitou života. Ak je človek zdravý, môže sa chopiť šance a dokázať i nemožné. Môže sa kvalitne vzdelávať, slobodne sa hýbať, zažívať dobrodružstvá, vychutnávať si život plným dúškom a rozvíjať sa po telesnej i duševnej stránke.

      Mnohokrát berieme zdravie za samozrejmosť a ani sa nezmyslíme nad tým, čo by pre náš život znamenalo zhoršenie nášho zdravotného stavu. Z ľudskoprávneho hľadiska znamená handicap život plný obmedzení, obmedzenie vo vzdelaní, v možnostiach hýbať sa, obmedzenia v práci, v možnostiach rozvíjať sa. No mnohokrát sa práve medzi nimi nájdu takí, ktorí by nám mohli byť vzorom, a ktorí v živote dokážu oveľa viac, než my zdraví, pretože si život vážia oveľa viac, a dokážu sa tešiť i z maličkostí a nevšedných chvíľ, a to je niekedy viac, ako keď má človek všetko, čo si žiada.

      Ľudia s handicapom častokrát nestoja o náš súcit, nechcú byť len obsluhovaní, ale podobne ako všetci ostatní ľudia, chcú viesť normálny osobný a rodinný život, nájsť si primerané pracovné a spoločenské uplatnenie, a tým dosiahnuť osobné uspokojenie. Chcú mať rovnaké práva ako ľudia bez zdravotného postihnutia i keď je zrejmé, že často potrebujú pomoc inej osoby. Aby žili krajší život, a integrovali sa do spoločnosti bez akýchkoľvek obmedzení, rozhodli sme sa i MY pomáhať.

      Naša škola podporuje množstvo projektov a finančných zbierok, prostredníctvom ktorých vedieme mladých ľudí k tolerantnému a zmysluplnému spolužitiu s tými, ktorí sú iní, ako sme my ostatní. Učíme ich vzájomnej pomoci, rešpektu i úcte bez nároku na finančné ohodnotenie.

      Deň 24. september bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka. 13. ročník zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých prebiehal i v našom meste. V priestoroch školy a v uliciach mesta ste mohli stretnúť žiačky 3. ročníkov, naše dobrovoľníčky. Váš 1 eurový príspevok do zapečatenej pokladničky odmenili spinkou v tvare pastelky.

      Kampaň Bielu pastelku podporila široká verejnosť sumou 120 eur. Aj vďaka vášmu príspevku môžeme zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Výnos zo zbierky bude slúžiť na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Za ochotu pomáhať pri realizácii týchto projektov a za všetky finančné príspevky Vám ĎAKUJEME!!!

Mgr. Marianna Žideková