dnes je utorok, 20. október 2020
meno:
heslo:

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

dátum: 09.09.2014 - 13:02:07, vložil(a): Mgr. Pieronová, zobrazený: 754 krát

Dňa 11. septembra 2013 (štvrtok) sa v priestoroch Gymnázia na ulici Jesenského (za Billou) sa uskutoční rodičovské združenie:

A) celoškolské rodičovské združenie sa bude konať o 15:30hod. v priestoroch chodby 1. poschodia.
B) triedne rodičovské združenie sa bude konať od 16:15 do 18:00hod v kmeňových triedach.


Program triednych schôdzok:

  1. Otvorenie
  2. Voľba zástupcu do grémia rodičov. GR je orgán, ktorý sa skladá z 12-tich rodičov
  3. Oboznámenie so študijným plánom, vyučujúcimi jednotlivých predmetov
  4. Oboznámenie sa so školským poriadkom školy, klasifikačným poriadkom
  5. Spolupráca s rodičmi - informovaný súhlas
  6. Aktivity triedy
  7. Rôzne (študentské preukazy, internetová žiacka knižka)


Zoznam tried:
trieda triedny učiteľ učebňa podlažie
I.A Mgr. Tomáš Vlček č. 6 prvé
I.B Mgr. Daniel Jedinák č. 34 tretie
I.C Mgr. Katarína Orieščiková č. 35 tretie
II.A PaedDr. Martina Čurajová CHU prvé
II.B Mgr. Slávka Masaryková č. 9 prvé
II.C Mgr. Katarína Gažová č. 8 prvé
III.A Mgr. Milan Slivka č. 22 druhé
III.B Mgr. Marianna Žideková č. 26 druhé
III.C PaedDr. Gabriela Jančigová č. 7 prvé
IV.A Mgr. Mária Macušová č. 27 druhé
IV.B Ing. Janka Tichá č. 37 tretie
IV.C PaedDr. Miroslava Kormanová č. 36 tretie