dnes je nedeľa, 04. december 2022
meno:
heslo:

Predmety

povinné predmety

Anglický jazyk vyučujúcich: 6 stránka predmetu
Biológia vyučujúcich: 4 stránka predmetu
Dejepis vyučujúcich: 4 stránka predmetu
Etická výchova vyučujúcich: 2 stránka predmetu
Filozofia a fyzika vyučujúcich: 1 stránka predmetu
Fyzika vyučujúcich: 3 stránka predmetu
Geografia vyučujúcich: 2 stránka predmetu
Chémia vyučujúcich: 3 stránka predmetu
Informatika vyučujúcich: 3 stránka predmetu
Kysucký región vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Matematika vyučujúcich: 6 stránka predmetu
Náboženská výchova vyučujúcich: 1 stránka predmetu
Náuka o spoločnosti vyučujúcich: 1 stránka predmetu
Nemecký jazyk vyučujúcich: 5 stránka predmetu
Občianska náuka vyučujúcich: 2 stránka predmetu
Prírodovedné praktikum vyučujúcich: 3 stránka predmetu
Psychosociálny tréning vyučujúcich: 1 stránka predmetu
Slovenský jazyk a literatúra vyučujúcich: 4 stránka predmetu
Správanie vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Telesná a športová výchova vyučujúcich: 8 stránka predmetu
Telesná výchova vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Tvorba projektov vyučujúcich: 1 stránka predmetu
Umenie a kultúra vyučujúcich: 2 stránka predmetu
Výchova k ľudským právam vyučujúcich: 1 stránka predmetu

povinne voliteľné predmety

Cvičenia z matematiky vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Deskriptívna geometria vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Chemické výpočty vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Informatika a výpočtová technika vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Konverzácia z angličtiny vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Konverzácia z nemčiny vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Literárny seminár vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Programovanie vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Seminár z biológie vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Seminár z dejepisu vyučujúcich: 1 stránka predmetu
Seminár z fyziky vyučujúcich: 0 stránka predmetu
Seminár z geografie vyučujúcich: 1 stránka predmetu
Seminár z chémie vyučujúcich: 1 stránka predmetu
Spoločenskovedný seminár vyučujúcich: 3 stránka predmetu